Venya, the Welsh Corgi by Alexander Khokhlov
7
Votes