Shibuya crossing at snowy night by Koukichi Takahashi
1
Vote