Plastiras Lake, Karditsa, Greece by Nickolas Koursioumpas
0
Votes