Mandarin Duck, Lazienki Park, Warsaw, Poland by Nickolas Koursioumpas
2
Votes