Morning in the mountains by kazuaki koseki
35
Votes